DEN HEMLIGA LÄRAN
— The Secret Doctrine —
publicerades första gången 1888 och flera gånger sedan dess.
Den första upplagan på svenska utkom 1893.
Arbete pågår för Den hemliga läran på modern svenska
och för att kunna laddas ner i Microsoft Word härifrån.
Men det torde komma att ta flera år och något av
den senaste svenska upplagan är även tillgängligt på
http://www.teosofiskakompaniet.net/DenHemligaLaranIndex.htm.

*

Närmare upplysningar finns på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky
och av nutida företrädare för hennes verk bland annat på
http://www.teosofiskakompaniet.net/DenHemligaLaranIndex.htm
samt
http://www.teosofiskakompaniet.net/DeTreGrundsatserna.htm

*

Det ligger i den teosofiska sakens natur, att nya insikter och vetanden däri förutsätter den enskilda människans egna ansträngningar, till utvecklingar av sina egna sinnesförmögenheter, inifrån sig själv, och detta till sist oberoende av andra människors tankar och ord.

(Noggranna granskningar i EN BEVISPRÍVNING av alla grundkällor, bakom publicerad kritik av Helena Blavatsky, har avslöjat hur sakligt irrelevanta allmänna värderingar och omdömen kan vara, dessutom med rena lögner i sakligt livsviktiga fakta. Men som ingen socialt etablerad person kan förväntas erkänna.)

Restenäs den 13 februari 2017
Gunnar Larson.

I anslutningar till detta finns även
pgbowen.net och gunnarlarson.se