TEOSOFI. Vad går det ut på?

Bibliografi

Nyckel till teosofin
av H. P. Blavatsky.

En kort framställning av teosofin i artonhundratalets språk, men en viktig bok för den studerande. Beställn.

Teosofins ocean
av W. Q. Judge.

En introduktion till H. P. Blavatskys skrifter
som sammanfattar den genuina ockultismens omfång och principer. Beställn.

Den hemliga lärans grundtankar
av G. de Purucker.

En bred översikt över teosofins fundamentala idéer. Beställn.

The Divine Plan
av Geoffrey A. Barborka.

En kommentar till Den hemliga läran, en ordnad disposition av det väsentliga materialet. Beställn.

Den hemliga läran
av H. P. Blavatsky.

Den stora källans bok. Beställn.

The Mahatma Letters to A. P. Sinnett.
Red. A. T. Barker.

Dessa brev innehåller mycket av ovärderliga värden för aspirerande studerande, men det är bland mycket historiskt och personligt material i relation till Teosofiska Samfundets tidiga år. Beställn.

Biografi

The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky
av Sylvia Cranston.

Ett nutida, omfattande och ingående verk, allvarligt utmanande för kritiker och ovärderlig för teosofers egna perspektiv på teosofin och det ockultas verklighet. Beställning