14 januari 2017 

 
 

Information.

Enligt TEOSOFIN är vi alla i vårt innersta ETT, alla livsformer har ett och samma gudomliga ursprung, med en gnista därav i varje varelses innersta, och en lagbunden evolution är inte bara fysisk och biologisk utan också moralisk. Vi har att utveckla våra sinnen till befrielser från allt som separerar oss från varandra. Endast rena och sanna insikter om livets, människans och verklighetens själva NATUR, och som ytterst är oberoende av alla auktoriteter och traditioner, kan radikalt och fullkomligt befria från oro, fruktan, störningar och konflikter, till allas bästa.

      Ordet teosofi betyder gudomlig visdom och det inbegriper nu informationer, läror och insikter om alla livformers lagbundna ursprung och cykliska evolutioner, komna ur rena vetanden därom av esoterisk karaktär. Delvis för första gången lämnades detta ut i världen genom esoteriska adepters självvalda ombud, Helena Petrovna Blavatsky, och så att Teosofiska Samfundet uppkom, som hon tillsammans med William Q. Judge och Henry S. Olcott startade 1875 i New York.

     Omfattande, mångsidiga och unika informationer har kommit ut. Absolut enastående, möjligen progressivt sinnesuppfyllande och fullkomligt befriande från sinnets begränsningar.

     Det uppkom emellertid allvarliga konflikter i samfundet och flera splittringar, med på flera sätt starkt olikartade framställningar av ”teosofi”. Liksom ULT skall den här nätplatsen återge endast sådana texter som helt stämmer med vad som gavs ut från början, allra närmast den rena och mest omfattande källan.

     Genom studier av den moderna teosofins ursprung kan senare idéer och separationer som fullast och bäst förstås, och radikalt övervinnas, mot konflikters slutliga upphöranden. Först och fråmst inom den studerande själv.

     Nätplatsens primära syfte är att förmedla DEN HEMLIGA LÄRAN av H. P. Blavatsky, i dess senast utgivna svenska översättning från 1918 (tryckt 1966), men i moderniserad svenska. En helt ny översättning pågår nu av den första utgivningen år 1888, som är den enda som HPB och hennes två Mästare stod bakom.

G. Larson.
blavatsky.se@gmail.com

Index

*