UNIVERSELL TEOSOFI
—   Engelskt original här.  —

Av Robert Crosbie.

*

”En människa sägs ha blivit befäst i andligt vetande när hon kan försaka varje önskan och begär som kommer i hennes hjärta och är lycklig och nöjd av sig själv, i självet och genom självet. I olyckor och eländen är hennes sinne ostört. Hon är lycklig och nöjd i välgång och är främmande för oro, fruktan och förargelse. En sådan människa kallas en Muni. När i varje omständighet hon tar emot varje händelse, vare sig fördelaktig eller ofördelaktig, med samma sinne, som varken gillar eller ogillar, är hennes visdom stadgad, och möter hon gott eller ont varken jublar hon över det ena eller blir nedtyngd av det andra.”

*